Referenser

Spiradoinbjudan

Spirado, Lärarfortbildning, Sthlm 2016-02-08

”Mycket intressant dag. Många tankar och funderingar har väckts? Vems hopp är jag? Toppenbra musiker! En mycket bra dag med mixen musik och prat. Fantastiskt bra upplägg med teori och musik! Tack!

(Hopplöst Hoppfull för förskolechefer, Spirado – Lärarfortbildning)

 

 barnibehov

Hopplöst Hoppfull – några referenser och utvärderingar

”Det var den bästa och viktigaste studiedagen jag har varit på under mina 25 år som lärare.”
(lärare, Ulricehamns kommun)

”Mycket berörande, konkret och direkt användbart för oss i vårt arbete med barn och ungdomar”
(specialpedagog, Sundbybergs kommun)

”Hopplöst Hoppfull griper tag i både hjärta och hjärna hos alla oss som har ett professionellt – och medmänskligt ansvar – för barn och ungas livschanser. Och tonvikten ligger hela tiden på ordet ”Hoppfull”!
(Anders Hvarfner Tf Förvaltningschef Barn- och utbildning Sundbybergs stad)

”Hej Lars, tack för en mycket givande kväll!

Jag har gått runt och pratat med de flesta idag och de känner sig mycket nöjda och boostade. Förvissade om att de är väldigt viktiga och betydelsefulla, att en blick, ett hej eller en beröring kan göra någons dag…”
(Christina Miltén, biträdande rektor, Ektorps skolenhet, Nacka kommun)

Stavsborgsskolan2015

Förbättra skolans elevhälsoarbete –
En heldag för alla medarbetare den 27 oktober 2015

”Hej Lars, tack för en mycket givande kväll!

Jag har gått runt och pratat med de flesta idag och de känner sig mycket nöjda och boostade. Förvissade om att de är väldigt viktiga och betydelsefulla, att en blick, ett hej eller en beröring kan göra någons dag…”

(Christina Miltén, biträdande rektor, Ektorps skolenhet, Nacka kommun)

Samskolan, Nacka 2014-10-30

Hopplöst Hoppfull och elevhälsoprocessen
– en heldags föreläsningskonsert och workshop om offensivt elevhälsoarbete.
70 medarbetare och skolledare på Samskolan i Nacka.

SAMSKOLANS OFFENSIVA ELEVHÄLSOARBETE – ETT TILLSAMMANSARBETE
Ladda ner pdf.

 Utvärdering

Mycket dåligt 1. Dåligt 2. OK 3. Bra 4. Mycket bra 5.
Helhetsintryck (4,5)  1 6 13 31
Innehåll (4,5)  6  14   31
Framförande (4,7)  4 9 38
Vardagsnytta (4,4)  1 7 17 26

Kommentarer

–Dagen har väckt många känslor. Dina, Lars, erfarenheter/berättelser är gripande!

–Fantastiskt att använda musiken som en känslotrigger! Ingen vanlig dag på jobbet!

–Värdefulla tankar kring elevhälsa som behöver införas i varje del av arbetet i skolan.

–Bra för självkänslan att få lite bekräftelse. Alltför ofta undrar jag om det verkligen är någon mening med det jag gör.

–INNOVATIVT! GRIPANDE! KÄNSLOSAMT! Toppenbra föreläsning och toppenbra sångerska!

–Den här dagen berörde mycket. Jättefin dag som gav mycket att ta med till arbetsdagar framöver.
–Kul med inslag av musik och filmer. Meningsfullt innehåll, begripligt och relevant.

Uppsala 2012-09-28

Den 28 september hölls en heldagsföreläsning på Eriksbergsskolan i Uppsala. Utvärderingen visade på mycket nöjda deltagare!

Utvärdering
Helhetsintryck: 4,4 av 5
Innehåll: 4,3 av 5
Framförande: 4,5 av 5
Vardagsnytta: 4,4 av 5

 

Kommentarer

 ”Tänkvärt! Vi har så stor möjlighet att ge våra barn något bra! Fantastiska klipp och musik som lättar upp och tänkvärda, ger efterklang.”

 ”Levande och inspirerande, varierat, intressant, Tack!”

 ”Bästa jag hört på länge! Inspirerande!”

Ulricehamn 10-08-2012

Den 10 augusti hölls en heldagsföreläsning för medarbetare och chefer i Ulricehamns kommun.

 Utvärdering

Mycket dåligt 1. Dåligt 2. OK 3. Bra 4. Mycket bra 5.
Innehåll 3 pers.  30 pers. / 2 arbetslag*  27 pers / 4 arbetslag*
Framförande  21 pers.   40 pers / 6 arbetslag*
Vardagsnytta  4 pers.   23 pers. / 6 arbetslag*  21 pers.
Helhetsintryck 2 pers.  22 pers. / 2 arbetslag*   30 pers / 4 arbetslag*

*Svar från arbetslag/skola. Ett arbetslag består av 6-8 personer.

 

Kommentarer

”Musik och bilder gjorde starka intryck.”

”Lars Gustafsson är inspirerande att lyssna till, väcker tankar och funderingar.”

”En bra blandning av fakta, känslor och verkliga livet gör att man tar in.”

Sundbyberg 2012-09-11

Den 11 september visades två kvällsföreställningar i Hagamagasinet. Deltagarna var lärare som arbetar i Sundbybergs kommun.

Kommentarer

”Det var en bra mix. Föreläsningen blev en påminnelse om skolans viktiga roll att se och lyssna på barnen, att se till alla behov som finns. Det är lätt att glömma i all stress. Sen gillar jag att det var musik med också.”

”Jag tycker att det var bra att påminnas om det komplexa kring barns problematik och vikten av samverkan. Det skulle vi kunna bli bättre på, speciellt samverkan mellan grundskola och gymnasieskola. Bra med det som sades kring kartläggning av barns behov.”

 

 Kontakta oss gärna om ni önskar kontaktuppgifter till referenser.