Hopplöst Hoppfull

– vems hopp är du?

Enligt Rädda Barnen kan upp till 200 000 barn vara utsatta för någon form av fysiskt våld och forskarna uppskattar att
ca 20 000 barn mellan 0-12 år  utsätts för allvarlig misshandel varje år.  Sex av tio skolbarn som röker regelbundet har testat cannabis och  35 % av de som testat fortsätter . Familjer med försörjningsstöd ökar och
ett av tio barn lever i fattigdom.  En av fyra ungdomar  hoppar av eller går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Vårt välfärdssamhälle står inför oerhörda utmaningar där vi måste inse att någon annan är  jag, du och vi . Följ med på en resa från Hopplöst Hoppfull till.

PROBLEMET – VAD GÄLLER OCH HUR GÖR VI?

 • Vad säger lagstiftningen och hur arbetar vi utifrån den?
 • Vad är BBIC och hur jobbar vi utifrån det i praktiken?
 • Vilka är bokstavsfolket?
 • Har vi fått fel barn och elever i våra förskolor och skolor eller är det fel på oss?
 • Vilka använder droger och hur kan du och jag upptäcka och göra något åt det?
 • Hur arbetar vi med beteendeförändring och vems beteende är det som måste förändras?
 • Vilka framgångsrika metoder finns det och hur funkar de?

 VÄLFÄRDSDJUNGELN – FRÅN NÅGON ANNAN TILL JAG, DU OCH VI

 • Hur går vi från verksamhetsintresse till målgruppsfokus?
 • Hur går vi från för sent till steget före?
 • Hur går vi från samverkan till samarbete i vardagen?
 • Hur skapar vi en kultur där någon annan är jag, du och vi?

VEMS HOPP ÄR DU?

 • Utanförskapets yttersta konsekvenser – vad kan du göra för att bryta mönstret?
 • Hur kan du hjälpa den som inte vill ha hjälp?
 • Hur ska du kommunicera och vad kommer du att få för reaktioner?
 • Vad är avgörande för att hjälpen ska hjälpa?

MÅLGRUPP

Hopplöst Hoppfull vänder sig till alla som arbetar professionellt inom välfärdsområdet och skräddarsys utifrån deltagande målgrupp och de frågor som är mest aktuella i regionen. Chefer och medarbetare inom förskola, skola, kultur- och fritid, socialtjänst, polis och BUP samt BRÅ-grupper är passande mål- grupper, men även gymnasieungdomar och föräldra- grupper.

Strategier för effektivt samarbete

Hur vet du om du ska göra en anmälan eller inte?

Är du en av dem som arbetar inom socialtjänst, skola eller förskola och som känner dig osä- ker på att tyda tecken på och upptäcka om ett barn på något sätt far illa? Är du orolig för att missa varningssignaler så att barnet inte får den hjälp det har rätt till? Och tänk om misstan- karna istället är obefogade? Skolan och förskolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten, men i praktiken fungerar dock inte anmälningsplikten alltid på det sätt som lagstiftaren tänkt. Utredningar visar att bara en liten andel av de barn som misstänks fara illa verkligen anmäls.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att upptäcka och agera.
 • Konkreta verktyg och metoder.
 • Vad du kan kräva av dig själv och andra professionella inom välfärdsområdet och hur Ni tillsammans kan göra skilllnad.